Algemene voorwaarden M


Door de app te downloaden of te gebruiken, zijn deze voorwaarden automatisch op u van toepassing – u moet er daarom voor zorgen dat u ze zorgvuldig leest voordat u de app gebruikt. U mag de app, geen enkel deel van de app of onze handelsmerken op geen enkele manier kopiëren of wijzigen. U mag niet proberen de broncode van de app te extraheren, en u mag ook niet proberen de app in andere talen te vertalen of afgeleide versies te maken. De app zelf, en alle handelsmerken, auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die ermee samenhangen, blijven eigendom van Desperado BV

Desperado BV streeft ernaar dat de app zo nuttig en efficiënt mogelijk is. Om die reden behouden wij ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen in de app aan te brengen of kosten in rekening te brengen. We zullen u nooit geld vragen voor de app of zijn diensten zonder u heel duidelijk te maken waarvoor u precies betaalt.

De Leef uit Liefde app bewaart en verwerkt persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, om onze dienst te verlenen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw telefoon en de toegang tot de app veilig te houden. Wij raden u daarom aan uw telefoon niet te jailbreaken of te rooten, wat het proces is waarbij softwarebeperkingen en beperkingen die door het officiële besturingssysteem van uw apparaat worden opgelegd, worden verwijderd. Het kan je telefoon kwetsbaar maken voor malware/virussen/misdadige programma’s, de beveiligingsfuncties van je telefoon in gevaar brengen en het kan betekenen dat de Leef uit Liefde app niet goed of helemaal niet werkt.

De app maakt gebruik van diensten van derden die hun Algemene Voorwaarden verklaren.

Link naar Algemene voorwaarden van derde dienstverleners die door de app worden gebruikt

  • Google Play-diensten
  • Google Analytics voor Firebase
  • Firebase Crashlytics

U dient zich ervan bewust te zijn dat er bepaalde zaken zijn waarvoor Desperado BV geen verantwoordelijkheid neemt. Voor bepaalde functies van de app is een actieve internetverbinding nodig. De verbinding kan Wi-Fi zijn of geleverd worden door je mobiele netwerk provider, maar Desperado BV kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het niet volledig functioneren van de app als je geen toegang hebt tot Wi-Fi, en je geen data over hebt.

Als je de app gebruikt buiten een gebied met Wi-Fi, moet je onthouden dat de voorwaarden van de overeenkomst met je mobiele netwerkprovider nog steeds van toepassing zijn. Als gevolg daarvan kan uw mobiele provider u de kosten van gegevens voor de duur van de verbinding tijdens de toegang tot de app in rekening brengen, of andere kosten van derden. Door de app te gebruiken, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor dergelijke kosten, inclusief kosten voor roaminggegevens als u de app buiten uw thuisgebied (d.w.z. regio of land) gebruikt zonder roaming van gegevens uit te schakelen. Als u niet de betaler bent van het apparaat waarop u de app gebruikt, gaan wij ervan uit dat u toestemming hebt gekregen van de betaler om de app te gebruiken.

In dezelfde zin kan Desperado BV niet altijd verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop u de app gebruikt, d.w.z. u moet ervoor zorgen dat uw apparaat opgeladen blijft – als de batterij leeg raakt en u het niet kunt aanzetten om gebruik te maken van de dienst, kan Desperado BV geen verantwoordelijkheid nemen.

Met betrekking tot de verantwoordelijkheid van Desperado BV voor uw gebruik van de app, wanneer u de app gebruikt, is het belangrijk om in gedachten te houden dat, hoewel wij ernaar streven dat deze te allen tijde bijgewerkt en correct is, wij afhankelijk zijn van derden om informatie aan ons te verstrekken zodat wij deze aan u beschikbaar kunnen stellen. Desperado BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies, direct of indirect, dat u lijdt doordat u volledig vertrouwt op deze functionaliteit van de app.

Op enig moment kunnen wij de app willen updaten. De app is momenteel beschikbaar op Android & iOS – de vereisten voor beide systemen (en voor eventuele extra systemen waarnaar we besluiten de beschikbaarheid van de app uit te breiden) kunnen veranderen, en je zult de updates moeten downloaden als je de app wilt blijven gebruiken. Desperado BV belooft niet dat het de app altijd zal updaten zodat deze relevant voor je is en/of werkt met de Android & iOS versie die je op je apparaat hebt geïnstalleerd. U belooft echter altijd updates van de applicatie te accepteren wanneer deze u worden aangeboden, Wij kunnen ook de levering van de app stopzetten en het gebruik ervan op elk moment beëindigen zonder u daarvan in kennis te stellen. Tenzij wij u anders vertellen, eindigen bij beëindiging (a) de rechten en licenties die in deze voorwaarden aan u worden verleend; (b) moet u stoppen met het gebruik van de app en (indien nodig) deze van uw apparaat verwijderen.

Wijzigingen van deze Voorwaarden

Wij kunnen onze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. U wordt dus aangeraden deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Algemene Voorwaarden op deze pagina te plaatsen.

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 2023-05-17

Contact met ons opnemen

Als u vragen of suggesties hebt over onze Algemene Voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via community@leefuitliefde.nl