Gebed voor Vrede in Haarlem

Gebed voor vrede Haarlem

Je bent van harte uitgenodigd bij het Gebed voor Vrede op zondagmiddag 12 november van 15:00 tot 16:00 uur in de St Bavo kathedraal te Haarlem. Alle mensen van goede wil zijn welkom, ongeacht achtergrond.

Afgelopen Zondag 29 oktober vond in Amsterdam een vredeswandeling plaats. De vijftien vrouwen die dit organiseerden  wilden ruimte creëren voor het collectieve gevoel van verbinding en medemenselijkheid. Daarom wandelden mensen in stilte van de Dam naar het Museumplein. Ze riepen op tot vrede en namen daarin geen politiek standpunt in en zij riepen op om alle meningen even thuis te laten. Een katholieke dame heeft nu een initiatief voorgesteld dat deze lijn in een nieuwe richting voortzet.

Haar voorstel is om een gebedsbijeenkomst te houden vanuit een specifieke houding: we brengen ons lijden en ons gevoel van onmacht in de aanwezigheid van God. Zo zullen we Zijn steun en bijstand kunnen ervaren. Haar overtuiging is dat precies daar waar onze menselijke reacties tekortschieten, God ons verder brengt in ons mens-zijn. Zo worden we meer in staat gesteld tot medemenselijkheid, zowel hier als in de conflictgebieden. 

Het is belangrijk te benadrukken dat deze bijeenkomst toegankelijk is voor alle mensen van goede wil. Want Gods tegenwoordigheid is voor ieder mens persoonlijk, ongeacht je achtergrond, hoe je ook denkt. Ook deze bijeenkomst zal dus apolitiek zijn, zonder oordeel.

De katholieke bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Hendriks, heeft dit initiatief van harte ondersteund en de kathedraal van Haarlem beschikbaar gesteld voor deze gebedsbijeenkomst. Ook de plebaan van de kathedraal werkt graag mee. Daarom zal deze bijeenkomst plaatsvinden op zondagmiddag 12 november van 15:00 tot 16:00 uur in de St Bavokathedraal te Haarlem. Alle mensen van goede wil zijn uitgenodigd om mee te bidden voor de Vrede.

De kathedraal zal ook om 15:00 uur 5 minuten de klokken luiden voor de vrede, en de gebedsdienst is te volgen via de lifestream van de kathedraal.

***

Bij Canyons and Stars proberen we reflectie over de grote vragen van vandaag in een Christelijke geest te bevorderen. We denken dat dit gebed voor vrede goed past bij onze doelstelling. We moedigen jong en oud aan om mee te doen.

  • Datum : november 12, 2023
  • Tijd : 15:00 - 16:00 (UTC+0)
  • Reg. Uiterste datum : november 8, 2023 12:00 pm

Verwante gebeurtenissen

Tweede Leef uit Liefde Event
Events
Beeldentuin Odijk

Midzomer Yoga Mini Retreat

Workshops
Atelier van Marieke

ADEMSESSIES

Workshops
Atelier van Marieke

ADEMSESSIES